Резерв столов по тел.:
+7 (727) 258 3777+7 (776) 258 3777

Пицца Маргарита

2 750 тг 2 199 тг