Резерв столов по тел.:
+7 (727) 258 3777+7 (776) 258 3777

Стейк Мачете с соусом "Чимичури"

3599 тг.