Резерв столов по тел.:
+7 (727) 258 3777+7 (776) 258 3777

Мясо по-казахски

2 875 тг