Резерв столов по тел.:
+7 (727) 258 3777+7 (776) 258 3777

Шашлык баранина "семечки"

1250 тг.